ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

image_1Η FNA SA είναι μια εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και  φοροτεχνικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών της.

Παρέχει φορολογική στήριξη με γνώμονα την πολυετή εμπειρία και γνώση που διαθέτει στο αντικείμενο.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της είναι η εχεμύθεια, η αμεσότητα και η σωστή οργανωτική της υποδομή.

Η εταιρία μας είναι έτοιμη και ικανή να χειριστεί τα πάντα για σας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει περισσότερη σημασία για εσάς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ενδεικτικά είναι:

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

image_2

-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ν. 4308/2014
-ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ
-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ-  ΤΗΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
-ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (Ν.4399/2016) (Ν.3908/2011) ( Ν. 3299/2004)
- ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ- ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στην FNA SA δεν είστε άλλος ένας αριθμός, σας γνωρίζουμε με το όνομα σας.Δουλεύουμε μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο για τον προσδιορισμό των βέλτιστων λύσεων για τις μοναδικές ανάγκες σας,για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.