ΠΡΟΦΙΛ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό  της εταιρείας μας Finance and Accounting Consulting  S.A με έδρα τη Θεσσαλονίκη!

Η  εταιρεία μας  παρέχει  ολοκληρωμένες εξειδικευμένες φοροτεχνικές λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες  ειδικότερα σε  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο  με οποιαδήποτε μορφή  ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου,  καθώς και  σε φυσικά πρόσωπα.

Η δημιουργία μιας ελεύθερης εσωτερική αγοράς , στην Ε.Ε. σε συνδυασμό με την εξάλειψη και ενοποίηση πολλαπλών νομικών και γραφειοκρατικών εμποδίων συνέβαλλαν ουσιαστικά στην επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων εντός της Ευρωζώνης και της εγκατάσταση τους σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.

Ωστόσο η δημιουργία ενός ενιαίου φορολογικού χώρου μέσα στην Eυρωπαϊκή Ένωση και η εναρμόνιση των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών παραμένει ένας φιλόδοξος στόχος, με συνέπεια η επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο να έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικά εθνικά φορολογικά συστήματα και νομοθεσίες.

Αμεσότητα και υπευθυνότητα.

image_3Η κυκλοφορία της εμπιστοσύνης είναι προτιμότερη από την κυκλοφορία του χρήματος.
-James Madison

Η Finance and Accounting Consulting S.A συμβάλλει ως αξιόπιστος , έμπειρος και υπεύθυνος συνεργάτης στην ευρύτερη φοροτεχνική και συμβουλευτική στήριξη και συνοδεία των πελάτων της, παρέχοντας τους ολοκληρωμένες λύσεις και υποδείξεις εξειδικευμένες πάντα στους εκάστοτε επιχειρηματικούς στόχους και την εκάστοτε μορφή δραστηριοποίησης των πελάτων μας.

Η ορθή διευθέτηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών μας εξασφαλίζεται από ένα πλήρες οργανωμένο εσωτερικό λογιστήριο και τη δημιουργία διαφόρων τμημάτων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και οι καθημερινές απατήσεις των πελατών, με αμεσότητα και υπευθυνότητα από τους αντίστοιχους εξειδικευμένους και αρμόδιους συνεργάτες.