Σ

το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης μιας αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα ο νόμος προβλέπει διάφορες περιπτώσεις . Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις εγκατάστασης στην Ελλάδα, οι οποίες όμως αναλόγως των δραστηριοτήτων , του αντικειμένου κα της προβλεπόμενης διάρκειας της παροχής των υπηρεσιών του εκάστοτε νομικού προσώπου θα πρέπει να